emekli3
Yorum Yapılmamış

30/4/2008 tarihinden önce yukarıda belirtilen kanunlardan herhangi birine tabi olarak işe başlamış olan sigortalılar, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne, kamu görevlileri ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına başvuru yapacaktır.

Kimler başvurabilir?

İlgili Kanunlarındaki yaşlılık aylığı şartlarını taşıyan sigortalılar/kamu görevlileri başvuru yapabilmektedir...

Devamını Oku

erken-emeklilik
Yorum Yapılmamış

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

- Kanunun yürürlük tarihinden önce işe başlayan sigortalılar  veya  göreve başlayan kamu görevlileri ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımsal Faaliyetlerde Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar Kanununa göre sigortalı olanlar için mevcut kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısı...

Devamını Oku

yurtdisi-egitim2
Yorum Yapılmamış

Bağkur’lular (4-B) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK’lılara benzerdir. Bağkur’lular içinde

-           2000 öncesi

-          2000-2008 arası

-          2008 sonrası  olmak üzere üç ayrı dönem söz konusudur.

SSK’da olduğu gibi

-          2000 öncesi dönem Gösterge Sistemine göre

-          2000 sonrası dönem Güncelleme Katsayısı Sistemine göre hesaplanmaktadır.

Ancak Bağku...

Devamını Oku

Malulen-Emeklilik-Şartları
Yorum Yapılmamış

Emekli Olma Hakkı Elde Etmesine Rağmen Emekli Olmayıp Çalışanların Emekli Aylığı

Emekli olmaya hak kazandığı halde diğer bir ifa de ile emekli olmak için aranan , sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaşı tamamladığı halde emekli olmayıp sigortalı ( SSK 4-a) olarak çalışmayı sürdürenlerin aylığı düşer mi yoksa yükselir mi ?

-          Emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen emekli olmayıp  ...

Devamını Oku

emekli
Yorum Yapılmamış

1. İNTİBAK İŞLEMLERİ

8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1/3/2012 tarihli 6283 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 5 inci  ve  6  ncı  maddeleri  ile  5510  sayılı  Kanuna  geçici  39  uncu  ve  geçici  40  ıncı  maddeler eklenmiştir...

Devamını Oku

bireysel_emeklilik_kanunu_tam_metni_h25222
Yorum Yapılmamış

AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARINI ETKİLEYEN DURUMLAR

2.1. Basın ve Gazetecilik Mesleğinde Fiilen Çalışanlar İle Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Haber Hizmetinde Fiilen Çalışanlardan Basın Kartı Yönetmeliğine Göre Basın Kartı Sahibi Olmak Suretiyle Çalışanlar

6385  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu  ile  Bazı  Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanun...

Devamını Oku

ozel-emeklilik
Yorum Yapılmamış

3.1.  5335  Sayılı  Kanun  Kapsamında  Çalışarak  İşten  Ayrılan  Sigortalıların  Aylık

Başlangıç Tarihinin Tespiti

10/1/2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı

Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun,  19/01/2013  tarihli  ve  28533  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanunun 2 nci maddesi ile 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve ...

Devamını Oku

Older Couple Walking Along Beach
Yorum Yapılmamış

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLANLAR

•        Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derece- de özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bu Muhtaçlık belgesi daha önce il veya ilçe idari kurullarından alınmakta iken bu hüküm 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl veya İlç...

Devamını Oku

erken-emeklilik
Yorum Yapılmamış

Emekli aylığını artırmak için,

1)Bir prim ödeme gün sayınız fazla olmalı,

2)Sizin için sigortaya bildirilen sigorta primine esas kazanç (SPEK) yüksek olmalıdır.

Mümkünse ve günleriniz yeterliyse aylık kazancınızı alabildiğince az günde gösterin. Örneğin 2000 Lira maaş alıyorsanız bu maaşı 30 gün üzerinden değil de 7 puantaj kodu ile 5 gün üzerinden sigortaya bildirilmesini sağlayın...

Devamını Oku

prostat_tedavisinde_yeni_yontem13684341240_h1025725
Yorum Yapılmamış

  1. Muhtaçlık Aylığı başvuruları  hangi adreste ikamet  ediyorsa bağlı olduğu İl veya ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından tespit edilir.
  2. Muhtaç olmak koşulu ile 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 18 yaşından büyük engelliler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış engelli yakını bulunan Türk vatandaşlarına aylık bağlanmakyadır.
  3. 65 Yaş Aylığına hak kazananların alacakları maaş ise

2013 y...

Devamını Oku